2010 Pasaulio kariškiu orientavimosi sporto cempionatas (WMOC)

Picture 1

CISM Norvegijos delegacijos vadovas Steinar Hoegseth praneše, jog Norvegija apsiima organizuoti 2010 Pasaulio kariškiu orientavimosi cempionata.

Vieta: Kongsberg, Norway.

Data: 16-21.08.2010

CISM – tai tarptautine sporto organizacija, kuri šiuo metu vienija 131 valstybe. Lietuva visateise šios organizacijos nare tapo 1994 m. CISM kasmet surengia apie 100-120 kontinentiniu ir nacionaliniu cempionatu, 10-12 pasaulio cempionatu, o kas ketverius metus organizuoja pasaulio kariškiu sporto žaidynes. CISM veikla grindžiama ideja „draugyste per sporta”. Organizacija ikurta 1948 m., jos tikslas – stiprinti draugyste tarp kariniu pajegu, organizuoti varžybas, propaguoti karini sporta visuomeneje, vykdyti humanitarine veikla, stiprinti solidaruma ir taika tarp tautu.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.