1995m.

Sausio 29d. surengeme šeštaji “Dainavos” sprinta. Ji pravedeme Balkasodžio miške. Varžybu vyr. teisejas V.Tamulionis, vyr. sekretore L.Baliukonyte. Jose dalyvavo 83 dalyviai.

Vasario 17-18d. Ignalinoje vyko Lietuvos moksleiviu OS pirmenybes. Šiose pirmenybese pirmaja vieta H14  grupeje laimejo Kestutis Jovaišas. Antra diena vyko estafetes, kuriose antrasias vietas laimejo jaunuciu (H16) komanda ir vaiku (H14) komanda, o jaunutes (D16) laimejo treciaja vieta. Medalius išsidalijo šie klubo nariai: K.Kaupinis, M.Vasiliauskas, H.Paužas (visi H16), K.Jovaišas (H14), S.Paužaite ir E.Grineviciute (D16).

Kovo 3-5 dienomis Švedijoje vyko “Pan-onos” varžybos. I Švedija išvyko keli musu klubo sportininkai ir grupele sirgaliu.

1

“Kauno estafeciu” nugaletojos

2

Trasoje Laima Baliukonyte

Balandžio 22d. Varenoje vyko Lietuvos OS maratono cempionatas. Cempionate L.Baliukonyte 16,7km su 32KP trasoje laimejo pirmaja vieta. Ji pirma karta tapo Lietuvos cempione ir ivykde sporto meistro normatyva.

Balandžio pabaigoje Rimas Jovaišas, Norvegijos OS federacijos kvietimu, lankesi Norvegijoje. I Norvegija, be Rimo, dar vyko keturi Lietuvos OS klubu atstovai. Jie ten domejosi Norvegijos klubu veikla, vykdomomis varžybomis.

3

Posedyje Rimas Jovaišas

Gegužes 14d. Rastinenuose (Vilniaus raj.) pirma karta vyko Vilnius – Kaunas – Alytus macas.

Balandžio – gegužes menesiais surengeme šešis masiniu varžybu “Miško takeliais” turus. Juose dalyvavo 78 orientavimosi sporto entuziastai. Varžybu vyr. teisejas H.Paužas, vyr. sekretore E.Grinceviciute.

Gegužes 6-7d. Prienuose vyko Lietuva – Latvija – Rusija moksleiviu macas. Lietuvos rinktines sudetyje dalyvavo S.Paužaite, H.Paužas ir K.Jovaišas. Asmeninese varžybose Sandra ir Henrikas laimejo treciasias vietas. Estafetes rungtye S.Paužaite laimejo pirmaja vieta, H.Paužas antraja vieta, o K.Jovaišas treciaja vieta.

6

Varžybose

Gegužes 29 – birželio 2 dienomis S.Peterburge vyko Pasaulio veteranu taure. I varžybas išvyko keturi klubo veteranai: R.Jovaišas, V.Tamulionis, I.Stankeviciute ir A.Paužas. Finale A.Paužas finišavo šeštas.

7

Veteranai S’Peterburge

Birželio 11 d. Dzirmiškese surengeme atvira Alytaus miesto OS cempionata. Varžybu vyr. teisejas A.Vyšniauskas, vyr. sekretorius D.Jonytis, o distancininkai H.Paužas ir M.Vasiliauskas. Cempionate dalyvavo 175 sportininkai iš visos Lietuvos.

Birželio 24-26d. Plateliuose vyko Lietuvos OS cempionatas (klasikine ir estafetes rungtys) ir Lietuvos moksleiviu pirmenybiu finalines varžybos. Pirmaja diena dalyviai rungtyniavo klasikineje trasoje, kurioje antrasias vietas laimejo I.Stankeviciute (D40) ir L.Baliukonyte (D21), treciaja R.Jovaišas (H35). Antraja diena vyko estafetes. Cia antraja vieta laimejo jaunuciu (H16) komanda. Treciaja diena vyko moksleiviu sprinto varžybos. Antraja vieta ir sidabro medali laimejo K.Jovaišas (H14), o treciasias vietas laimejo S.Paužaite (D16) ir M.Vasiliauskas (H16).

4

Estafeciu startas

5

Moksleiviai Lietuvos cempionai

11

Buve ir esantys Lietuvos cempionai

Liepos 5-9 dienomis Šiauliuose Kauno OS klubui “Takui” trecia karta padejome surengti tarptautines daugiadienes OS varžybas “Takas -95”.

12

Keturi prezidentai

8

“Takas-95” daugiadieniu finišo maitinimo baras

9

Darbo ikarštyje “Takas-95”

10

Apdovanojimas

15

OSK Dainava ir rezervas

Liepos 12-30d. vyko begimas “Aplink Lietuva”. Šiame begime dalyvavo ir musu klubo narys Kestutis Kviecinskas. Keletas klubo nariu dalyvavo penktose Pasaulio lietuviu žaidynese lengvosios atletikos rungtyse.

16

Begikai

Rugpjucio 6-10d. Cekijoje vyko daugiadienes varžybos “Bohemija-95”. Šiose varžybose su “Tako” klubu dalyvavo trys musu klubo nariai: G.Fedaravicius, A.Valunas ir D.Taujanskaite.

13

Prahos stogai

Rugpjucio men. išleistas Alytaus šilo žemelapis. Ji sudare: A.Gumenikovas, L.Jasinskas, R.Jovaišas, A.Kaupinis, V.Lelius, A.Paužas, V.Tamulionis ir D.Trunce.

Rugpjucio 26d. surengeme Lietuvos OS cempionato sprinto rungti. Cempionata pravedeme Alytaus šilo miške. Vyr. teisejas R.Jovaišas, vyr. sekretore I.Stankeviciute, trasos viršininkas A.Paužas. Dalyvavo 255 sportininkai.

14

Apdovanojimas

Rugpjucio 27d. Alytaus šile surengeme Lietuvos OS klubu taures estafetes. Viso dalyvavo 20 pilnos sudeties ir 4 nepilnos komandos. “Dainavos” komanda startuodama ne geriausios sudeties laimejo aštuntaja vieta. Varžybu vyr. teisejas R.Jovaišas, vyr. sekretore I.Stankeviciute, distancininkas A.Paužas.

Rugsejo 14 diena Alytaus šile vyko Alytaus “Žalgirio” pirmenybes, kuriose startavo 57 orientacininkai. Varžybu vyr. teisejas M.Vasiliauskas, vyr. sekretore S.Paužaite, trasas paruoše K.Kaupinis.

Rugsejo 23-24 dienomis Alytaus šile pravedeme “Šeimu” varžybas. Vyr. teisejas A.Vyšniauskas, vyr. sekretorius G.Fedaravicius, distancininkai V.Lelius ir M.Vasiliauskas. Varžybose dalyvavo 10 šeimu. Pirma vieta laimejo dainavieciai Paužu šeima – Antanas, Sandra ir Henrikas. Treciaja vieta laimejo Jovaišu šeima – Rimas, Rita ir Kestutis.

19

Teisejai

20

Šeimos prizininkes 1995m.

Spalio 1d. Alytaus šile vyko Alytaus taures varžybos. Varžybu vyr. teisejas K.Kviecinskas, vyr. sekretore I.Stankeviciute, trasas ruoše A.Gumenikovas. Varžybose startavo 31 sportininkas.

Spalio 7-8d. Alytaus šile pravedeme Lietuvos OS moksleiviu rudens pirmenybiu finalines varžybas. Jose viso dalyvavo 210 moksleiviu. Varžybu vyr. teisejas A.Paužas, vyr. sekretore L.Baliukonyte, distancininkai V.Tamulionis ir V.Lelius.

17

Varžybu teisejai

Spalio 14-15d. Danijoje vyko moksleiviu/jaunimo penkiu šaliu macas. Lietuvos rinktines sudetyje, jame dalyvavo H.Paužas ir M.Vasiliauskas.

18

Lietuvos rinktine

Rudeni buvo surengti keturi masinio OS renginio “Miško takeliais” turai. Šiu varžybu vyr. teisejas M.Vasiliauskas, vyr. sekretore S.Paužaite. Renginyje dalyvavo 70 OS megeju.

Lapkricio 25d. visi susirinkome sporto mokyklos patalpose, klubo bustineje, kur vyko vasaros sezono uždarymo iškilmes. Šias iškilmes vede Edita Grinceviciute ir Antanas Paužas. Vyko ivairus atrakcionai, naktines varžybos ir “fuksu” krikštynos.

23

Sezono uždarymas

24

Sezono uždarymas

25

Sezono uždarymas

26

Sezono uždarymas

Lapkricio 26 diena vykusiame ataskaitiniame rinkiminiame susirinkime klubo pirmininku perinko Rima Jovaiša.

21

Rimas Jovaišas

Naudingiausiu klubo nariu išrinkome Irena Stankeviciute. Paskelbtas “10 populiariausiu” klubo nariu dešimtukas. Populiariausiu išrinkome Antana Pauža.

22

Klubo populiariausieji

Antano Paužo planuota Lietuvos OS cempionato sprinto rungties trasa orientacininkai išrinko geriausia.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.